ทภก. ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ติดเชื้อไวรัส COVID-19
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ติดเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 12 มี.ค. 63 ท่าอากาศยานภูเก็ตดำเนินการตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการฉีดพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคบริเวณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ดังนี้

อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
– สะพานเทียบอากาศยาน 4-10
– จุดตรวจค้นขาเข้าภายในประเทศ
– เคาน์เตอร์เช็คอินขาออก
– จุดตรวจค้นขาออก
– Bus Gate 83-84

อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
– สะพานเทียบอากาศยาน 11-15
– บริเวณตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า
– บริเวณศุลกากรขาเข้า
– เคาน์เตอร์เช็คอินขาออก
– บริเวณตรวจคนเข้าเมืองขาออก
– จุดตรวจค้นขาออก
– Bus Gate 81-84

เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ตได้ทำการตรวจเช็คเจลแอลกอฮอล์ตามจุดบริการต่างๆ ให้พร้อมบริการแก่ผู้โดยสารตลอดเวลา และให้แม่บ้านทำความสะอาดโดยการใช้แอลกอฮอล์เช็ดเน้นตามจุดต่างๆที่สัมผัสร่วมกัน ตามมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร

ทั้งนี้ได้กำชับให้แม่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน สวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือ ขณะปฏิบัติงานทำความสะอาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.