ทต.ราไวย์ หารือ แนวทางป้องกัน COVID-19
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์ หารือ แนวทางป้องกัน COVID-19

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมหารือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยวางมาตรการการป้องกัน มีการจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ จัดอบรมการตัดเย็บหน้ากากอนามัย การทำเจลล้างมือ และออกพ่นละอองULV ในพื้นที่สาธารณะ อาทิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลราไวย์ เครื่องออกกำลังกายหนองน้ำในหาน และงดจัดกิจกรรมซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.