ทภก. ประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูล ยกระดับ คัดกรอง COVID-19
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูล ยกระดับ คัดกรอง COVID-19

วันที่ 2 มี.ค.63 เวลา 10.00 น. นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุนธุรกิจ) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องศูนย์ EOC (Emergency Operations Center) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะในเรื่องของการยกระดับการคัดกรองผู้โดยสาร COVID-19 ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งในส่วนของการเพิ่มกำลังพล การฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้อาคาร X-Terminal เป็นอาคารคัดกรองผู้โดยสาร ตามแผนฉุกเฉินบทที่ 13 ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.