ประชุมเตรียมพร้อมรับ COVID-19 ระลอก 2
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมเตรียมพร้อมรับ COVID-19 ระลอก 2

วันที่ 29 ก.ย.63 เวลา 08.00-16.30 น. นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต (สสจ.) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 2 เพื่อเตรียมความพร้อมของเครือข่ายต่าง ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและซักซ้อมแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต การนี้ นายสุนทร ศักดาสาวิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน (รอก.ฝปข.ทภก.) และแพทย์หญิงดารุณี บุตรอินทร์ ผู้อำนวยการส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานภูเก็ต(ผอก.สพท.ทภก.) เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระแทว ชั้น 5 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.