ประชุมคณะกรรมการ เยียวยาและฟื้นฟู จากสถานการณ์โควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการ เยียวยาและฟื้นฟู จากสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเพื่อรองรับมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟู ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเพื่อรองรับมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟู สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีอบจ.ภูเก็ต เป็นคณะกรรมการ ได้ร่วมประชุมประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจในอุตสาหกรรมต้นน้ำ พร้อมทั้งแจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี และการตรวจสอบผู้ขอชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ หรือได้รับผลกระทบอื่นๆ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้ในที่ประชุมได้เสนอเพื่อพิจารณามาตรการการแพทย์ เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดสถานประกอบการ และเพื่อเตรียมพร้อมผ่อนคลายการเปิดรอยต่อระหว่างพื้นที่ โดยคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.