ท่าอากาศยานภูเก็ต พ่น ยาฆ่าเชื้อ ไวรัส Covid-19
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต พ่น ยาฆ่าเชื้อ ไวรัส Covid-19

ท่าอากาศยานภูเก็ตได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างต่อเนื่องเป็นประจำบริเวณภายในโดยรอบอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต และเป็นการสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารที่ใช้บริการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.