อบจ.ภูเก็ต ปรับปรุง ลานจอดรถหน้าโรงครัวอ๊ามบ้านเคียน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ปรับปรุง ลานจอดรถหน้าโรงครัวอ๊ามบ้านเคียน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้นำเครื่องจักรกล ลงพื้นที่ในการปรับปรุงถนนภายในลานจอดรถบริเวณหน้าโรงครัวอ๊ามบ้านเคียน (ศาลเจ้าหง่อเฮี้ยนไต่เต่) หมู่ที่ 1 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.