ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ร่วมประกวดคลิปวีดีโอ ตามรอยพ่อ
ข่าว ภูเก็ต

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ร่วมประกวดคลิปวีดีโอ ตามรอยพ่อ

นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จะจัดกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ ตามรอยพ่อ เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาให้มีพื้นที่และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สื่อดีเพื่อตนเองและสังคม สร้างความตระหนัก ในด้านการเลือกรับสื่อที่เหมาะสม รู้เท่าทันสื่อและใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในทางที่สร้างสรรค์

ผู้สนใจส่งใบสมัครและส่งผลงานคลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 60 วินาที รวมไตเติ้ล(ถ้ามี) โดยเนื้อหาของคลิปวีดิโอจะต้องเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัย ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจัดการประกวดในระดับจังหวัดและส่งผลงานที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศรวม 3 ผลงานเข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศต่อไป

ทั้งนี้ผู้ที่ชนะการประกวดระดับจังหวัดจำนวน 3 คนหรือทีม จะได้รับรางวัลทีมละ 5000 บาท และมีสิทธิส่งผลงานรับการประกวดระดับประเทศชิงเงินรางวัลอันดับ 1 จำนวน 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลรางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดร่วมส่งผลงานคลิปวีดีโอสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ ตามรอยพ่อ ชิงทุนการศึกษาในระดับจังหวัด โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและส่งผลงานได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 38/195 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 สอบถามข้อมูลเพิ่มที่โทรศัพท์ 076 223 617 ในวันและเวลาราชการ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.