ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ร่วมประกวดคลิปวีดีโอ ตามรอยพ่อ
ข่าว ภูเก็ต

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ร่วมประกวดคลิปวีดีโอ ตามรอยพ่อ

นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จะจัดกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ ตามรอยพ่อ เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาให้มีพื้นที่และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สื่อดีเพื่อตนเองและสังคม สร้างความตระหนัก ในด้านการเลือกรับสื่อที่เหมาะสม รู้เท่าทันสื่อและใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในทางที่สร้างสรรค์

ผู้สนใจส่งใบสมัครและส่งผลงานคลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 60 วินาที รวมไตเติ้ล(ถ้ามี) โดยเนื้อหาของคลิปวีดิโอจะต้องเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัย ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจัดการประกวดในระดับจังหวัดและส่งผลงานที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศรวม 3 ผลงานเข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศต่อไป

ทั้งนี้ผู้ที่ชนะการประกวดระดับจังหวัดจำนวน 3 คนหรือทีม จะได้รับรางวัลทีมละ 5000 บาท และมีสิทธิส่งผลงานรับการประกวดระดับประเทศชิงเงินรางวัลอันดับ 1 จำนวน 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลรางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดร่วมส่งผลงานคลิปวีดีโอสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ ตามรอยพ่อ ชิงทุนการศึกษาในระดับจังหวัด โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและส่งผลงานได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 38/195 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 สอบถามข้อมูลเพิ่มที่โทรศัพท์ 076 223 617 ในวันและเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.