อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ทำความสะอาด บริเวณ สตง.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ทำความสะอาด บริเวณ สตง.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่กองช่าง ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้นำเครื่องตัดหญ้าและรถเก็บขยะ ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต นำเครื่องตัดหญ้าและรถเก็บขยะ ลงพื้นที่ทำความสะอาด บริเวณ สตง.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต นำเครื่องตัดหญ้าและรถเก็บขยะ ลงพื้นที่ทำความสะอาด บริเวณ สตง.ภูเก็ต

 

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.