อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ทำความสะอาด บริเวณ สตง.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ทำความสะอาด บริเวณ สตง.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่กองช่าง ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้นำเครื่องตัดหญ้าและรถเก็บขยะ ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต นำเครื่องตัดหญ้าและรถเก็บขยะ ลงพื้นที่ทำความสะอาด บริเวณ สตง.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต นำเครื่องตัดหญ้าและรถเก็บขยะ ลงพื้นที่ทำความสะอาด บริเวณ สตง.ภูเก็ต

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.