ท่าอากาศยานภูเก็ต รับมอบป้าย Clean Food Good Taste
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต รับมอบป้าย Clean Food Good Taste

วันที่ 17 มี.ค.60 ร.ต. ธานี ช่วงชู รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุนธุรกิจ) เป็นผู้แทน ท่าอากาศยานภูเก็ต รับมอบป้ายรับรองมาตรฐานโรงอาหาร (Clean Food Good Taste) จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายทัสสยุ เดชะโชติ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้มอบป้ายดังกล่าว และติดตั้งไว้ ณ ร้านอาหารสวัสดิการ อาคารสำนักงาน ท่าอากาสยานภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านความสะอาด และรสชาติอร่อย ให้แก่ผู้ใช้บริการร้านอาหารสวัสดิการ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.