พิธีเปิดผ้าคลุมองค์พระ ณ สถานปฏิบัติธรรม ฉงเซิ่งฉือหัง จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

พิธีเปิดผ้าคลุมองค์พระ ณ สถานปฏิบัติธรรม ฉงเซิ่งฉือหัง จ.ภูเก็ต

วันที่ 27 พฤศจิกายน​ 2565 เวลา 09.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดผ้าคลุมองค์พระ ณ สถานปฏิบัติธรรม “ฉงเซิ่งฉือหัง” จ.ภูเก็ต ซึ่งตั้งอยู่ในซอยบางชีเหล้า ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยอาจารย์อู๋ เตี่ยนฉวนซือ เป็นประธานจัดงาน ซึ่งมี นายเสริฐ ทองดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 7 นางจริยา เจริญจิระตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 4 คณะกรรมการมูลนิธิเมตตาธรรม ภูเก็ต ภาคส่วนราชการ องค์กรต่างๆ และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

สถานปฏิบัติธรรม “จงเซิ่งฉือหัง” เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป้าหมายการจัดกิจกรรมค่ายยุวชนให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป ทุกชาติ ทุกศาสนา ได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ที่สมควรปฏิบัติ และยังได้เรียนรู้ คุณธรรม หลักธรรม ของศาสนา และปราชญ์เมธีทั้งหลายด้วย

สถานปฏิบัติธรรม “ฉงเซิ่งฉือหัง” จึงมีความสำคัญจะต้องมีอาคาร มีที่รองรับในหลายๆกิจกรรมให้กับเด็ก นักเรียน เยาวชน นิสิต นักศึกษา จนถึงผู้สูงวัย ได้หันมาดูแล เอาใจใส่ตนเอง ดูแลคนรอบข้าง ครอบครัว สังคม สิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ได้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกัน “พิธีเปิดผ้าคลุมองค์พระ” ครั้งนี้ ถือว่าเป็นเหตุปัจจัยอันยิ่งใหญ่ ที่ทุกคนได้มีส่วนในการสร้างบุญกุศลให้สถานที่แห่งนี้ได้อยู่คู่จังหวัดภูเก็ตอีกแห่งหนึ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.