ทต.ฉลองตามรอยพ่อ สร้างอาคารลานค้าชุมชนคนอันดามัน
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลองตามรอยพ่อ สร้างอาคารลานค้าชุมชนคนอันดามัน

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง มอบหมายให้นายสิชล เหมือนเลื่อน ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลฉลอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประธานพัฒนาชุมชน และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านนากก เข้าตรวจสอบและรับมอบอาคารลานค้าชุมชนคนอันดามัน หมู่ที่ 5 บ้านนากก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบกลุ่มจังหวัดอันดามันเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อตรวจสอบความพร้อมของอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ อุปกรณ์เครื่องเสียง จอและเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ถังดับเพลิง เครื่องปรับอากาศ ประตูเลื่อนกระจกแบบพับ ผ้าม่าน อุปกรณ์จับควันไฟ เป็นต้น ซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้เทศบาลตำบลฉลอง คาดหวังให้อาคารดังกล่าวเป็นอาคารต้นแบบ สร้างการซื้อขาย เพื่อให้ชุมชนช่วยเหลือพึ่งพากัน ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อได้สร้างไว้

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.