ทต.ฉลอง ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00น.นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลตำบลฉลอง ผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการกองต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาโครงการ พร้อมสรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมระดับตำบล มีการนำปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะ และข้อมูลอื่น ๆ มาจัดทำแผนงานโครงการ เพื่อบรรจุในร่างแผนพัฒนา 4 ปีของเทศบาลตำบลฉลอง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลฉลอง หารือร่วมกับรองนายกเทศมนตรีฯ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างห้องประชุมขนาด 50 -100 คน เพื่อใช้ในการประชุมต่าง ๆ ของทางเทศบาลตำบลฉลอง ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่ประชุมอื่น โดยมอบให้ผู้อำนวยการกองช่าง ร่างแบบห้องประชุมดังกล่าว เพื่อนำเสนอในที่ประชุมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.