นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดโรงพยาบาลฉลอง
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดโรงพยาบาลฉลอง

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลฉลอง กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโรงพยาบาลฉลอง พร้อมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนโรงพยาบาลฉลอง โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมี นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต สาธารณสุขนิเทศน์เขตสุขภาพที่ 11 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข อสม. และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ โรงพยาบาลฉลอง ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

โรงพยาบาลฉลอง เป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการบริจาคที่ดินของ นายกาว อารีรอบ บริจาคที่ดินเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา และต่อมานายคาว นางล้วน ไกรทัศน์ บริจาคสร้างสุขศาลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตโซนใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.ฉลอง ต.กะรน และ ต.ราไวย์ ร่นระยะเวลาในการเดินทาง ลดความแออัดในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤต ทั้งชาวไทย แรงงานต่างด้าว และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่ ถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นโดยประชาชนอย่างแท้จริง

โรงพยาบาลฉลอง มีวิสัยทัศน์ “เป็นโรงพยาบาลคุณภาพของประชาชน ด้านการสาธารณสุข การแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อระดับนานาชาติ” ปัจจุบันเปิดให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกทั่วไป 4 ห้องตรวจ เปิดให้บริการคลินิกอื่นๆ ได้แก่ คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ, คลินิกให้สุขศึกษา เลิกบุหรี่ เลิกสุรา, คลินิกวัคซีนเด็กแรกเกิด – 2 เดือน, คลินิกกระดูกและข้อ, คลินิกฝากครรภ์, คลินิกโรคเรื้อรังเบาหวานความดัน, คลินิกลดพุง/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, คลินิกวางแผนครอบครัว, คลินิกผู้สูงอายุ คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก, คลินิกการแพทย์แผนไทย, คลินิกโรงเรียนพ่อแม่, คลินิกจิตเวชและบำบัดยาเสพติด และ คลินิกส่งเสริมการมีบุตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.