ทต.ฉลอง นำประชาชน กราบถวายบังคมพระบรมศพ
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง นำประชาชน กราบถวายบังคมพระบรมศพ

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลตำบลฉลอง นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ผู้อำนวยการกองต่าง ๆ สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลฉลองรวม 100 คน ได้ร่วมเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้มีผู้นำท้องถิ่นและประชาชนพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมเดินทางพร้อมกับเทศบาลตำบลฉลอง รวมทั้งสิ้น 750 คน เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการได้กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

ทต.ฉลอง นำประชาชน กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.