ทต.ฉลอง ประชุมเตรียมการเดินทาง ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง ประชุมเตรียมการเดินทาง ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานการประชุม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีนายทนง องค์สันติภาพ รองนายกฯ นายษณกร โล่ห์แก้ว เลขานุการนายกฯ นายทนง โตนด ประธานสภาเทศบาลฯ นายประสิทธิ์ พรมแก้ว รองประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลตำบลฉลอง นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ผู้อำนวยการทุกกอง และประชาชนชาวตำบลฉลอง เข้าร่วมประชุม
โครงการนี้ได้มีการฝึกอบรมในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และกำลังจะเดินทางไปศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2559 โอกาสนี้ทางเทศบาลฯ จะได้นำผู้เข้าร่วมโครงการ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง จากนั้นจะเดินทางไปศึกษาดูงานยังศูนย์ศิลปาชีพบางไทร, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเรียนรู้พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สามารถเรียนรู้ เข้าใจการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ นำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ ระหว่างเกษตรกร ประชาชน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ

โดยกำหนดการเดินทางจะมีขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ วัดฉลอง เวลา 04.00 น.จากนั้นจะไปรวมตัวกัน ณ ด่านท่าฉัตรไชย ซึ่งนายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวโอวาทและปล่อยขบวน ซึ่งนายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง จะร่วมเดินทางไปกับคณะด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.