ทต.ฉลองร่วม โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลองร่วม โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ

วันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ โดยมีนายทนง องค์สันติภาพรองนายกเทศมนตรีฯ กล่าวรายงาน ซึ่งมี คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ วิทยากร ผู้สูงวัยของตำบลฉลอง เข้าร่วม ณ เดอะบริษา รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

โครงการนี้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรม เเละได้เรียนรู้วิธีการสร้างความสุขให้ตนเอง เเละการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกันเเละใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายที่เเข็งเเรงเเละมีจิตใจที่เข็มเเข็ง ส่งเสริมความรักความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.