ทต.ฉลองจัดโครงการ แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หมู่บ้าน
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลองจัดโครงการ แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หมู่บ้าน

วันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งมีนายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลองกล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายเชษฐนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกฯ นายษณกร โล่ห์แก้ว เลขานุการนายกฯ นายทนง โตนด ประธานสภาฯ นายประสิทธิ์ พรมแก้ว รองประธานสภาฯ นายวิชัย พฤฒิสืบ เลขานุการสภาฯ นายนิคม ประทีป ณ ถลาง นายคมสันต์ ศรีสกุวรทัย นายสุครีพ ดีหมั้น นางบุญยวีร์ โตนด นายวัลชา ไฝงาม และนายศุภวัฒกัณฐ์ คุณลักษณ์ สมาชิกสภาฯ นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลฯ นางประไพพรรณ สกุลชิต ผอ.กองคลัง น.ส.ปริตตา ทิพย์กองลาศ หัวหน้าสำนักปลัดฯ นางณฐอร เทพณรงค์ รก.ผอ.กองการศึกษา นายกาณฑ์ หมื่นผ่อง รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม นายสิชล เหมือนเพื่อน รก.ผอ.กองช่าง น.ส.นฤมล ประดิษฐ์เสรี รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวตำบลฉลอง เข้าร่วม ณ บริเวณสำนักงานเทศบาล ตำบลฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวถึงการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หมู่บ้าน/ชุมชนว่า เป็นโครงการที่ดี ที่ประชาชนได้มีโอกาสในการเชื่อมความสัมพันธ์โดยการใช้กีฬาเป็นสื่อ สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งกีฬาทั้ง 3 ประเภท มีทั้งกีฬาเปตองซึ่งเป็นกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้านประกอบด้วยกีฬาชักเย่อและจับหมู ซึ่งประโยชน์ของการออกกำลังกาย คือ ช่วยทำให้ระบบอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมีการเคลื่อนไหวแข็งแรง คงทน และทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง และอดทนยิ่งขึ้น ทำให้ร่างกายมีการพัฒนาการตามวัยและแข็งแรง ทำให้จิตใจแจ่มใส ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือด ปอด หัวใจทำงานดีขึ้น เพื่อป้องกันโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และช่วยให้ไม่เป็นลมหน้ามืดง่าย ช่วยผ่อนคลายความเครียด ไม่ซึมเศร้า ไม่วิตกกังวล สุขภาพจิตดีขึ้น และนอนหลับสบาย

โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการออกกำลังกายให้ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งผลการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หมู่บ้าน/ชุมชน เทศบาลตำบลฉลอง ประจำปี 2560 ทุกทีมจะได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล ดังต่อไปนี้

1.กีฬาเปตอง รุ่นชาย ไม่จำกัดอายุ
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม หมู่ที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม หมู่ที่ 5 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม หมู่ที่ 9 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท

2.กีฬาเปตอง รุ่นหญิง ไม่จำกัดอายุ
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม หมู่ที่ 6 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม หมู่ที่ 5 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม หมู่ที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท

3.กีฬาเปตอง รุ่นผสม อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมฉลองชัย ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีมหนุ่มโสด ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมพยัคฆ์น้อย ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท

4.กีฬาเปตอง รุ่นหญิง อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสามใบเถา ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีมธนูเทพ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมสามสาว ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท

5.กีฬาพื้นบ้านชักเย่อ
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม หมู่ที่ 10 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม หมู่ที่ 6 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม หมู่ที่ 5 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท

ส่วนผู้ที่แข่งขันกีฬาพื้นบ้านจับหมู หากจับหมูได้ให้นำไปเลี้ยง หรือนายกเทศมนตรีรับซื้อ เพื่อจะนำมาเลี้ยง นำมูลมาทำปุ๋ยให้กับทางเทศบาลได้ใช้งานต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.