ทต.ฉลอง จัดงานวันสงกรานต์นานาชาติ และวันผู้สูงอายุ
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง จัดงานวันสงกรานต์นานาชาติ และวันผู้สูงอายุ

วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและนักท่องเที่ยว ถวายภัตตาหารเช้า ตักบาตรอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ณ บริเวณเวทีกลาง ซ.ตาเอียด ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำ 2560

เวลา 09.00 น. ร่วมประกอบกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ณ วัดไชยธาราม หรือวัดฉลอง มีการแสดงของผู้สูงอายุก่อนพิธีเปิด จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ผู้ร่วมพิธีร่วมกันตักบาตร มีซุ้มตรวจเบาหวานและตรวจสุขภาพจากสถานีอนามัยต.ฉลอง ซุ้มทำดีที่สุดเพื่อพ่อ จากชมรม อสม. ต.ฉลอง ซุ้มเกมต่าง ๆ การรดน้ำขอพรรูปเหมือน หลวงพ่อเจ้าวัด หลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง หลวงพ่อเกลื้อม การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุดีเด่นทั้ง 10 หมู่บ้าน พร้อมมอบของที่ระลึกเป็นผ้าถุงและผ้าขาวม้า สร้างความอบอุ่น สนุกสนานและความประทับใจให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน

เวลา 11.30 น. ขบวนแห่รถบุปผชาติ อัญเชิญรูปเหมือนหลวงพ่อเจ้าวัด หลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง หลวงพ่อเกลื้อม และริ้วขบวนอันสวยงามออกจากวัดฉลอง เพื่อให้ประชาชนสรงน้ำ กราบสักการะ และขอพรรอบตำบลฉลอง

จากนั้นในเวลา 13.30 น. เข้าสู่พิธีเปิดโครงการจัดงานวันสงกรานต์ โดยนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดด้วยการลั่นฆ้อง 9 ครั้ง พร้อมอ่านสารเนื่องในวันสงกรานต์ จาก ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที นอกจากนี้ยังมีพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้ใหญ่ การแสดงนาฏศิลป์ การแสดงดนตรี และร่วมเล่นน้ำวันสงกรานต์

นายสำราญ จินดาพล กล่าวว่า ตนขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลฯ สภ.ฉลอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เป็นการเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวและชุมชน โดยงานประเพณีสงกรานต์ ที่ ซ.ตาเอียด ได้มีการเล่นน้ำสงกรานต์และการแสดงบนเวทีจนถึงเวลา 20.30 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.