ทต.ฉลอง ร่วมให้การต้อนรับพ่อเมืองภูเก็ตคนใหม่
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง ร่วมให้การต้อนรับพ่อเมืองภูเก็ตคนใหม่

วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง พร้อมด้วย นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลฯ นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ หัวหน้าสำนักปลัดฯ นางประไพพรรณ สกุลชิตผู้อำนวยการกองคลัง นายสิชล เหมือนเลื่อน รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง นางสาวนฤมล ประดิษฐ์เสรี รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในฐานะตัวแทนชาวตำบลฉลอง ร่วมให้การต้อนรับ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปลัดจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มพลังมวลชนทุกภาคส่วนให้การต้อนรับ

โอกาสนี้นายก เทศมนตรีตำบลฉลองพร้อมคณะ ได้มอบหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของตำบลฉลอง ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.