ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง
ข่าว ภูเก็ต

ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง

วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม (วัดใต้) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.