เทศบาลตำบลฉลอง มอบเงินช่วยเหลืออุทกภัย และวาตภัย
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลฉลอง มอบเงินช่วยเหลืออุทกภัย และวาตภัย

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลืออุทกภัย และวาตภัย โดยมีนายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายษณกร โล่ห์แก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลอง นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลตำบลฉลอง พนักงานเทศบาลตำบลฉลอง พนักงานจ้างเทศบาลตำบลฉลอง และประชาชนในพื้นที่ตำบลฉลองที่ได้รับความเดือดร้อน

นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวว่า เทศบาลตำบลฉลองได้รับคำร้อง จำนวน 88 ราย มาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 02.00 น. ได้เกิดฝนตกหนักลมพัดแรง ฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำระบายไม่ทัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และลมพัดแรงทำให้อาหารบ้านเรือน และทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย ได้แก่หมู่ที่ 1 , 2 , 4 , 5 , 8 และ 10 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และทางเทศบาลตำบลฉลองจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้ว

และทางเทศบาลตำบลฉลอง เห็นควรอนุมัติรายจ่ายหมวดงบกลาง ประเภท สำรองจ่าย เป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริง จำนวน 88 ราย อุทกภัยจำนวน 86 ราย และวาตภัยจำนวน 2 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.