ทต.ฉลอง ประชุมเตรียมการจัดงานวันสงกรานต์
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง ประชุมเตรียมการจัดงานวันสงกรานต์

วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานการประชุม เตรียมการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ณ ซอยตาเอียด ต.ฉลอง จ.ภูเก็ต โดยมี นายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ และนายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีฯ นายษณกร โล่ห์แก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายทนง โตนด ประธานสภาฯ นายประสิทธิ์ พรมแก้ว รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการในซอยตาเอียด เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้หารือถึงเรื่องการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสงกรานต์ เช่น การทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ตามประเพณีวันสงกรานต์ ณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) ส่วนในช่วงบ่ายก็จะเข้าสู่พิธีเปิดงานวันสงกรานต์ โดย นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณซอยตาเอียด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.