เจ้าหน้าที่ ทต.ฉลอง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ข่าว ภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ ทต.ฉลอง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฉลอง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซอยบ้านกลาง หมูที่ 7 ต.ฉลอง จ.ภูเก็ต ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.