กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ ซ.ศาลเจ้ากวนอู ฉีดวัคซีนสุนัข
ข่าว ภูเก็ต

กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ ซ.ศาลเจ้ากวนอู ฉีดวัคซีนสุนัข

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ซ.ศาลเจ้ากวนอู ต.ฉลอง จ.ภูเก็ต เพื่อทำการฉีดวัคซีนให้กับสุนัข ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. โดยจะทำการฉีดวัคซีนครอบคลุมพื้นที่ตำบลฉลอง เพื่อเข้าถึงทุกชุมชนตามวันเวลาที่กำหนด ซึ่งเจ้าของสุนัขไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.