ทต.ฉลอง ร่วมกับ ม.มหิดล ประชุมปัญหาน้ำเสียในแหล่งท่องเที่ยว
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง ร่วมกับ ม.มหิดล ประชุมปัญหาน้ำเสียในแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานการประชุมหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ โดยมี นายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ และนายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลฯ นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ หัวหน้าสำนักปลัดฯ นายสิชล เหมือนเลื่อน รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม

จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นเขตควบคุมมลพิษ ทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ม.มหิดล ได้รับมอบหมายจากองค์การจัดการน้ำเสีย ให้ศึกษาหาข้อมูลในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต รวมถึง ต.ฉลอง โดยจะจัดให้มีเวทีประชาคมระดับตำบลขึ้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ร้านอาหารกันเอง สาขา 2 เพื่อให้ชาวบ้านตำบลฉลอง ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเสวนาถึงปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้น และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยมีวิทยากรจาก ม.มหิดล บรรยายถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบูรณาแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.