ทต.ฉลอง จัดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันไข้เลือดออก
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง จัดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันไข้เลือดออก

วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง มอบหมายให้ นางสาวกัลสุมา บุญพันธ์ นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งทางเทศบาลตำบลฉลอง ได้ร่วมกับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลฉลอง และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ชาวบ้านได้รับรู้พิษภัยจากโรคไข้เลือดออก และวิธีป้องกันให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยได้มีการลงพื้นที่ชุมชนโคกโตนด หมู่ที่ 9 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อทำกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านในเรื่องดังกล่าวด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.