เทศบาลตำบลฉลอง รณรงค์เลิกใช้กล่องโฟม
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลฉลอง รณรงค์เลิกใช้กล่องโฟม

วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ลงพื้นที่หมู่บ้าน มณีคราม ถนนขวาง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อดูแลความสะอาดในพื้นที่ ทั้งการเก็บขยะ กวาดถนน ตัดแต่งต้นไม้ โดยมีนายศุภวัฒกัณฐ์ คุณลักษณ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมทำความสะอาดพื้นที่

นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวว่า เทศบาลตำบลฉลอง ได้ขอความร่วมมือให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูแลความสะอาดพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรณรงค์ให้ชาวบ้านหยุดใช้กล่องโฟมแล้วหันมาใช้กล่องกระดาษที่สามารถย่อยสลายได้แทน ส่วนการทำความสะอาดเก็บกวาดพื้นที่หมู่บ้านมณีครามนั้น ทุกวันศุกร์ทางเทศบาลฯ จะส่งเจ้าหน้าที่มาทำ Big cleaning day เพื่อความสะอาดเรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.