ทต.ฉลอง ร่วมประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง ร่วมประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ

วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เข้าร่วมประชุมโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ หมู่ที่ 6 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ชาวบ้านหมู่ที่ 6 ต.ฉลอง เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้มีการหารือถึงผลกระทบในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ โดยเฉพาะการใช้วัตถุระเบิดในการระเบิดหิน ซึ่งชาวบ้านหมู่ที่ 6 และประชาชนโดยรอบ จะได้รับผลกระทบเรื่องเสียง แรงสั่นสะเทือน และฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง

ทั้งนี้ นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ให้มีการประชาสัมพันธ์ถึงผลกระทบต่อชาวบ้าน เรื่องฝุ่นละอองจากการระเบิด และให้ทำราวกั้นขอบถนนบนสันอ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนน โดยทางเทศบาลตำบลฉลอง จะทำการส่งเจ้าหน้าที่กองช่างเข้าร่วมงานก่อสร้าง เพื่อช่วยกันลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้น้อยที่สุดต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.