โครงการสูงวัยใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าว ภูเก็ต

โครงการสูงวัยใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง มอบหมายให้ นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลฉลอง และนายกาณฑ์ หมื่นผ่อง รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการและสังคม นำชาวบ้านชมรมผู้สูงอายุตำบลฉลอง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ “สูงวัยใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้นำผู้สูงอายุ ไปศึกษาเรียนรู้กิจกรรมด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง “ปลูกในสิ่งที่กินและกินในสิ่งที่ปลูก” ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท จากสถานที่จริง ณ ฟาร์มสุขใจ หมู่ที่ 1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ได้รับการอบรม สามารถเรียนรู้ และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมารับใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดในชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.