ทต.ฉลอง จัดโครงการอบรมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง จัดโครงการอบรมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานการเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายทนง โตนด ประธานสภาเทศบาลฯ นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และชาวบ้านกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลฉลองเข้าร่วมรับการอบรม

กิจกรรมในครั้งนี้ มีทั้งการอบรมในหัวข้อ “หลักเศรษฐกิจพอเพียงวิถีเกษตรกรรม” เป็นเวลา 1 วัน และเดินทางไปศึกษาดูงานอีก 4 วัน ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร, โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และสวนลุงนิล จังหวัดชุมพร ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลฉลองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 41 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.