ทต.ฉลอง ชนะเลิศอันดับ และรางวัลชมเชย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง ชนะเลิศอันดับ และรางวัลชมเชย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ในนามเทศบาลตำบลฉลอง เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณดีเด่นชนะเลิศ และรางวัลชมเชยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกทราย 1 วัดลัฏฐิวราราม (วัดใต้) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกทราย 2 โรงเรียนบ้านฉลอง ตำบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต จากนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้มอบ โดยมีนางณฐอร เทพณรงค์ รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกทรายเข้าร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ทั้งนี้นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้กล่าวชมเชยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 8 ศูนย์ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกทราย 1 และ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยทางด้านทันตกรรม การดูแลสุขลักษณะ ความสะอาด ในการแปรงฟันของเด็ก ๆ รวมถึงสภาวะแวดล้อมที่ดีของเด็ก ๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.