เทศบาลตำบลฉลอง รับพนักงานจ้างเหมาตามภารกิจเข้าใหม่
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลฉลอง รับพนักงานจ้างเหมาตามภารกิจเข้าใหม่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เข้าประชุมและให้โอวาทพนักงานใหม่ ซึ่งเป็นพนักงานจ้างเหมาตามภารกิจจำนวน 6 อัตรา หลังจากเข้ารายงานตัวและเริ่มงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกกองได้เข้าประชุมและรับทราบการเข้าทำงานของพนักงานใหม่

นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ได้กล่าวเน้นย้ำเกี่ยวกับการทำงาน การให้เกียรติผู้บังคับบัญชา และความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานเป็นที่ตั้ง เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและพี่น้องประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.