เทศบาลตำบลฉลอง จัดกิจกรรมตลับนำโชค งานวัดฉลอง ปี 2560
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลฉลอง จัดกิจกรรมตลับนำโชค งานวัดฉลอง ปี 2560

วันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 20.00 น. เทศบาลตำบลฉลอง จัดกิจกรรมตลับนำโชคเป็นวันที่ 4 ของงานประจำปีวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ฉลอง โดยนายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง คณะผู้บริหาร ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ มีเป้าประสงค์ร่วมกัน ที่จะหารายได้ให้ได้มากที่สุดเพื่อนำเงินไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทาง รพ.สต.ฉลองยังขาดแคลนอยู่ ด้วยเล็งเห็นว่าการเกิดอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงพยายามที่จะทำให้ รพ.สต.ฉลองเป็นที่พึ่งของพี่น้องชาวตำบลฉลองและนักท่องเที่ยวต่อไป

ทั้งนี้ กิจกรรมตลับนำโชคจะยังคงจัดให้ประชาชนได้ลุ้นโชคต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานประจำปีวัดฉลอง ประจำปี 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.