ทต.ฉลองจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลองจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

เทศบาลตำบลฉลอง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยนายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานเปิดงาน นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลตำบลฉลองเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลฉลอง ซึ่งมีนายนายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายษณกร โล่ห์แก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายทนง โตนด ประธานสภาเทศบาลตำบลฉลอง สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการทุกกอง ข้าราชการ พนักงาน โดยเฉพาะเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแสดงของเด็ก ๆ บนเวที ซุ้มเกม เครื่องดื่มและอาหารจากผู้สนับสนุนต่าง ๆ และการมอบของรางวัลมากมาย เช่น รถจักรยาน ตุ๊กตา ฯลฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.