ทต.ฉลองมอบของ ให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลองมอบของ ให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง พร้อมด้วยนายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลฯ นางณฐอร เทพณรงค์ รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้เดินทางไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ โรงเรียนบ้านฉลอง โรงเรียนบ้านนาบอน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกทราย หมู่ที่ 8 ตำบลฉลองและโรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม เพื่อมอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนดังกล่าว เช่น จักรยาน ของเล่น ตุ๊กตา เป็นต้น เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปมอบให้กับเด็ก ๆ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.