ทต.ฉลอง ประชุมโครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง ประชุมโครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลฉลอง จัดประชุมโครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ได้มอบหมายให้ นายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานในการประชุม โดยมีนางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลฯ นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ หัวหน้าสำนักปลัดฯ และเจ้าหน้าที่จากทุกกอง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ ชั้น 2 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร จ.เพชรบูรณ์ ราชบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 15-21 มกราคม 2560 ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.