ทต.ฉลอง นำสิ่งของที่มีผู้มาบริจาค ไปมอบยังศาลาประชาคม
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง นำสิ่งของที่มีผู้มาบริจาค ไปมอบยังศาลาประชาคม

วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลตำบลฉลอง พร้อมด้วยนางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ หัวหน้าสำนักปลัดฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น จากชาวบ้าน ที่มาร่วมบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ลำเลียงไปยังศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งต่อให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.