ทต.ฉลอง ช่วยเหลือโรงเรียน และ ชุมชนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง ช่วยเหลือโรงเรียน และ ชุมชนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้

วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง พร้อมด้วยนายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายทนง โตนด ประธานสภาเทศบาลฯ นายกาณฑ์ หมื่นผ่อง รักษาการ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และกลุ่มสตรีตำบลฉลอง ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา เสื้อผ้าและของเล่นให้กับเด็กด้อยโอกาส โรงเรียนวัดดอนรักษา หมู่ 7 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้ปกครองซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยในขณะนี้

แม้โรงเรียนแห่งนี้จะอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช แต่ผู้ปกครองไม่มีเงินส่งลูกไปเรียนยังโรงเรียนอื่น โรงเรียนนี้จึงประกอบไปด้วยนัดเรียนยากจนและด้อยโอกาสในชุมชน จำนวน43 คน

ทั้งนี้เทศบาลตำบลฉลองและกลุ่มสตรีตำบลฉลอง ได้ร่วมบริจาคทุนการศึกษาและสิ่งของ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “10 ปี ร้อยรักให้น้อง ร้อยใจคน พช. ” ของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคใต้ ณ จังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราช

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.