ทต.ฉลอง ต้อนรับท้องถิ่น จ.ภูเก็ต เข้าสักการะหลวงพ่อแช่ม
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง ต้อนรับท้องถิ่น จ.ภูเก็ต เข้าสักการะหลวงพ่อแช่ม

วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 14.30 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง มอบหมายให้ นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ นายกาณฑ์ หมื่นผ่อง รักษาการ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางณฐอร เทพณรงค์ รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางประไพพรรณ สกุลชิต ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉลอง ให้การต้อนรับนายอภิสิทธิ์ วรรณตุง ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) ที่เดินทางเข้าสักการะหลวงพ่อแช่ม สิงศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองภูเก็ตเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ จ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.