สาธารณสุข ทต.ฉลอง มอบของขวัญปีใหม่ให้พนักงาน
ข่าว ภูเก็ต

สาธารณสุข ทต.ฉลอง มอบของขวัญปีใหม่ให้พนักงาน

วันที่ 27 ธันวาคม 2559เวลา 11.00 น. กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลฉลอง มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่พนักงานจำนวน 80 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 โดยมีนายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายษณกร โล่ห์แก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายประสิทธิ์ พรมแก้ว รองประธานสภาเทศบาลฯ นางบุญยวีร์ โตนด สมาชิกสภาฯ เขต 2 นางสาวนฤมล ประดิษฐ์เสรี รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันมอบของขวัญ พร้อมกับกล่าวชื่นชมและให้กำลังใจพนักงานทุกคน ที่ได้ร่วมกันปฏบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด้วยดี ตลอดปีที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.