ทต.ฉลอง ตามรอยเท้าพ่อ นำชาวบ้านศึกษาโครงการชั่งหัวมัน
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง ตามรอยเท้าพ่อ นำชาวบ้านศึกษาโครงการชั่งหัวมัน

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลฯ นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ หัวหน้าสำนักปลัดฯ สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ นำประชาชนเข้าชมโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ณ หมู่บ้านหนองคอกไก่ หมู่ 5 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อศึกษาการทำเกษตรพอเพียงตามพระราชดำริ สามารถนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจำวัน

เดิมทีบริเวณนี้เป็นพื้นที่แห้งแล้ง เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชไร่ แต่ด้วยแนวคิดอันยิ่งใหญ่จากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงให้ปลูกพืชท้องถิ่นของเพชรบุรี เช่น มะพร้าว, ชมพู่เพชร, มะนาว, กะเพรา, สับปะรด, ข้าวไร่พันธุ์ต่าง ๆ และพระราชทานพันธุ์มันเทศ ซึ่งนำมาจากหัวมันที่ตั้งโชว์ไว้บนตาชั่งภายในห้องทรงงานที่วังไกลกังวล ให้นำมาปลูกไว้ พร้อมกันนี้ยังทรงพระราชทานชื่อโครงการฯ พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นศูนย์การเรียนด้านการปลูกพืชเกษตรในพื้นที่แห้งแล้งในปัจจุบันอีกด้วย พลิกฟื้นผืนดินที่แห้งผาก หวนคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร

โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นการดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เทศบาลตำบลฉลองก็ได้นำพี่น้องประชาชนตำบลฉลองมุ่งหน้ากลับสู่จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.