ทต.ฉลอง ต้อนรับคณะจาก นครศรีธรรมราช ดูงานระบบ CCTV
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง ต้อนรับคณะจาก นครศรีธรรมราช ดูงานระบบ CCTV

วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ได้ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมีนายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ และนายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายษณกร โล่ห์แก้ว เลขานุการนายกฯ นายประสิทธิ์ พรมแก้ว รองประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลฯ นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ หัวหน้าสำนักปลัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ คณะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบการทำงานของกล้อง CCTV ของเทศบาลตำบลฉลอง เพื่อเป็นแนวทางในการนำกลับไปปรับใช้ที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ CCTV ของเทศบาลตำบลฉลอง โอกาสนี้ได้มอบของที่ระลึกให้กับ นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง และขอบคุณที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.