อบจ.ภูเก็ต รับมอบเงินสนุนจากสถานกงสุลจีน เพื่อติดตั้ง CCTV
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต รับมอบเงินสนุนจากสถานกงสุลจีน เพื่อติดตั้ง CCTV

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ.ภูเก็ต ได้รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนงบประมาณติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง จากนางหม่า ชุ่ยหง รองกงสุลใหญ่และหัวหน้าสำนักงานกงสุลประจำภูเก็ต ของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา เพื่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม จำนวน 2 กล้อง ณ บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและค่าติดตั้ง ภายในวงเงิน 200,000 บาทนั้น

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา ได้พิจารณาแล้วเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.