วีดีโอ

เปิดโลก สัมมาชีพ : นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

แนะนำอาชีพ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก โดย คุณกุลธิรา ลิ้มแดงสงวน

Post Comment