วีดีโอ

เปิดโลก สัมมาชีพ : นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

แนะนำอาชีพ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก โดย คุณกุลธิรา ลิ้มแดงสงวน

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.