อบจ.ภูเก็ต ประชุม ปรับปรุงการดำเนินกิจการรถขนส่งประจำทาง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม ปรับปรุงการดำเนินกิจการรถขนส่งประจำทาง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินกิจการรถขนส่งประจำทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. เจ้าหน้าที่กองกิจการขนส่ง อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงาน อบจ.ภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรถขนส่งประจำทางของ อบจ.ภูเก็ต โดยเน้นย้ำให้ผู้รับจ้างคำนึงถึงความปลอดภัย และเคารพกฎจราจร รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเป็นสำคัญ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.