ทภก. ตรวจความพร้อม เปิดบริการ Bus Gate จากการปิดปรับปรุง
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ตรวจความพร้อม เปิดบริการ Bus Gate จากการปิดปรับปรุง

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตดำเนินการตรวจความพร้อมในการเปิดให้บริการพื้นที่ห้องพักรอผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ บริเวณทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข 81 (Bus Gate) อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ หลังจากที่ได้ดำเนินการปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นฝ้าเพดานร่วงหล่นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 นั้น และ ทภก. ได้ดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เพื่อให้ทีมวิศวกร ทภก. เข้าตรวจสอบความปลอดภัยและซ่อมแซมทันที นอกจากนี้ ทภก. ยังได้ตรวจสอบพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศทุกจุดโดยละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีก ภายหลังการซ่อมแซมและตรวจสอบซ้ำอีกครั้งแล้ว ทภก. มีความพร้อมและสามารถเปิดพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสาร ผู้มาใช้บริการได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

การนี้ ทภก. ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และน้อมรับข้อเสนอแนะจากผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ทภก. เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทุกท่านได้รับความความปลอดภัยและสะดวกสบายสูงสุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.