พิธีบวงสรวง เพื่อรำลึกถึง พระกรุณาธิคุณ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ข่าว ภูเก็ต

พิธีบวงสรวง เพื่อรำลึกถึง พระกรุณาธิคุณ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.45 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีบวงสรวง เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดย พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วม ณ พลับพลาที่ประทับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 19 ธันวาคม เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อกองทัพเรือและประเทศชาติ โดยในวันนี้ มีการประกาศพระเกียรติคุณเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาทหารเรือไทย พิธีบวงสรวงอัญเชิญดวงพระวิญญาณ ขับร้องบทเพลงถวายสดุดี 3 เพลง ประกอบด้วย เพลงดาบของชาติ เพลงเดินหน้า และเพลงดอกประดู่

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.