รับบริจาคหนังสือ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
แบ่งปัน ช่วยเหลือ

รับบริจาคหนังสือ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง

โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง จ.แม่ฮ่องสอนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันห้องสมุดโรงเรียนกำลังขาดแคลนหนังสือ เนื่องจากหนังสือที่มี มีอยู่จำนวนไม่มาก และส่วนใหญ่เก่าชำรุด

ท่านสามารถบริจาคหนังสือโดยส่งมาที่ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง เลขที่ 21 หมู่ 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.