ต้อนรับ Ms. Liz Graham บรรณาธิการนิตยสาร Body & Soul
ข่าว ภูเก็ต

ต้อนรับ Ms. Liz Graham บรรณาธิการนิตยสาร Body & Soul

พญ.กัญญา เต็มเกียรติวิเศษ (ลำดับที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันตรวจวิเคราะห์และเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง หรือ Brain Health Institute โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับ Ms. Liz Graham บรรณาธิการนิตยสาร Body & Soul จากประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเข้าตรวจประเมินศักยภาพการทำงานของสมอง และเยี่ยมชมการให้บริการของทางสถาบันฯ เพื่อนำข้อมูลไปรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการแพทย์ที่เน้นการป้องกันก่อนเกิดโรค (Preventive Medicine) และกระบวนการพัฒนาศักยภาพสมองอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นโอกาสอันดีที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้แสดงศักยภาพและความพร้อมในฐานะสถานพยาบาลของประเทศไทย สู่ผู้อ่านนิตยสารต่างประเทศ ปัจจุบันนิตยสาร Body & Soul มีผู้อ่านมากกว่าสองล้านคนต่อสัปดาห์ และมีผู้ติดตามในแฟนเพจกว่า 90,000 คน อันจะช่วยตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ให้แก่จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย ต่อนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เมื่อเร็วๆ นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.